ضرب المثلهای مشهور ایران

ضرب المثل

·        آب را گل آلود مي كند ماهي بگيرد :

            دزد بازار آشفته مي خواهد . براي منظور خود سايرين

            را بجان يكديگر مي اندازد .

·        آن غلامي كه داشتي سياه بود :

            به شوخي ، حرفت را به زبان خوش مي پذيرم ، ولي

            فرمانبر تو نمي شوم ،

            پاسخ به شوخي ، پولش حلال بود سفيد درآمد .

·        با سيلي صورت خود را سرخ كردن :

            حرف برخورنده اي به كسي زدن ، آدم مغروري

            رنجاندن .

·        زير كاسه نيم كاسه اي هست :

             راز نهفته اي در اين كار وجود دارد ، بايد كلكي در

             اين قضيه باشد .

·        قربان بند كيفتم تا پول داري رفيقتم :

            طرح دوستي فقط تا زماني كه بشود از وجود كسي

            استفاده كرد ، همانند :

            اين دغل دوستان كه مي بيني

                                            مگسانند گرد شيريني

·        كار و بارش چاق بودن :

            داراي ثروت و مال فراوان بودن ، همانند : دماغش

            چاق بودن .

·        مثل بادبادك :

            آنقدر لاغر است كه اگر فوتش كني باد مي برد .

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۴ساعت 22:20  توسط علی  |